Experiències pirinenques, Emocions Mediterrànies

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES de les dades que pugui recollir al seu portal web.

1.- Identitat de l’responsable de tractament.

El responsable de l’tractament de les dades personals recollides a la web i subdominis de https://epiremed.eu/ és:

UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
NIF: U67549691
c/Marina 336, At. 1ra – 08025 Barcelona
info@6tems.com

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades que subministra a UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

TractamentPer a què utilitzarem les seves dadesQuant de temps conservarem les seves dades
SubscripcionsLi remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment es suprimiran.
Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Activitats i serveis

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats i serveis lliurats per UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES. Les seves dades no seran cedides a tercers ..Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment es suprimiran.
Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Correu de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats d’UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers tret que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i – en el cas de l’perfil de l’contractant – les competències pròpies d’UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i sent informat de l’ús i el tractament que es fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES o a tercers. UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

4.- Els seus drets a l’facilitar les seves dades.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seus i quin ús fem i fins i tot que els vam lliurar per portar-los a una altra companyia.
Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminats i no es faci tractament d’ells, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservats per necessitats legals.
Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
Portabilitat de les dades: que li vam lliurar les dades en un format compatible perquè el lliuri a un tercer que li hagi de oferir un servei.
Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES. – Exercici de drets – c / Marina 336, At. 1ra – 08025 Barcelona, ​​o dirigint-se a central- info@6tems.com

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals.

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS, SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info@6tems.com.

6.- Presentació de reclamacions.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que UTE – AGE QUOD AGIS XXI, CONSULTING & ADVISORS , SL – 6TEMS – JMR – EPIREMED UNIÓ TEMPORAL d’EMPRESES ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa es pot adreçar a ell per tal d’interposar una reclamació.