La Box A Loisirs

La caixa d’esbarjo opera el parc Drop-in Cerdanya. El parc d’oci ofereix diverses activitats: Salt a l’aigua 13 pistes Llit elàstic de més de 200 m2 Un curs inflable de jocs aquàtics Un snack-bar.

Vols formar part delprojecte Epiremed

INSCRIU-TE
Aquesta web en